رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢

 دانلود متن کامل اساسنامه انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران  – به صورت PDF

فصل اول كليات

ماده 1: به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگی و آئين نامه مربوط به آن، انجمن علمي مددكاري اجتماعي بر اساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد بطور خلاصه انجمن ناميده مي شود .

ماده 2:

انجمن صرفاً در زمينه هاي علمي و تحقيقاتي و تخصصي و فني مربوط فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به دستجات واحزاب سياسي را ندارند.

ماده 3:

انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوب دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي و ثبت در اداره ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 4 :

مركز انجمن در تهران است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .

ماده 5:

انجمن داراي تابعيت ايراني است .

ماده 6:

انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه، براي مدت نا محدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .

برگشت به بالا