رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢

  • آقای دکتر مصطفی اقلیما (رئيس هيأت مديره)

  • خانم دکتر فریبا درخشان نیا (عضو هیأت مدیره)

  • آقای حسین حاج بابایی (عضو هیأت مدیره)

  • خانم دکتر حمیده عادلیان راسی(عضو هیأت مدیره)

  • خانم دکتر معصومه معارف وند (عضو هیأت مدیره)

  • آقای روزبهانی (عضو هیات مدیره)
  • خانم عاطفه صفرآبادی فراهانی (عضو هیات مدیره)
  • خانم زهرا میرزایی (بازرس)

برگشت به بالا