رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢

مددکاری اجتماعی از جمله حرفه های یاورانه ای است که بر مبنای اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی شکل گرفته و این اصول اخلاقی به عنوان زیربنای عمل حرفه ای تلقی می گردد. وجود مجموعه ای مدون از اصول و کدهای اخلاقی مددکاران اجتماعی را در چالش های بیشماری که حین فعالیت با مراجعان با آنها روبرو می شوند، یاری می رساند. همچنین تدوین راهنماهای بالینی و عملی در فیلدهای مختلف مددکاری اجتماعی جز با توجه به این اصول و کدهای اخلاقی میسر نخواهد بود.

با توجه به اهمیت این مسئله، انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در سال 1392 با استفاده از تیمی از متخصصان و در تطابق با الگوی بین المللی اقدام به تدوین اصول اخلاقی حرفه مددکاری اجتماعی با درنظر گرفتن حساسیت، ویژگی های فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی نمود. در این سند سعی شده است به جای توصیه های کلی، حد و مرزها در تصمیم گیری های اخلاقی در مددکاری اجتماعی با جزئیات مورد توجه قرار گیرند. هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی را در تاریخ 7/3/1392 با شماره 303/ت/92 تصویب نمود  و این مجموعه در کتاب حاضر به چاپ رسید.

در این کتاب پس از مقدمه ای کوتاه از اصول و ارزش های مددکاری اجتماعی و تعریف مفاهیم کلیدی، در هشت بخش 275 کدهای اخلاقی ارائه شده اند. این بخش ها عبارتند از: مسئولیت اخلاقی عمومی، مسئولیت در قبال مُراجع، مسئولیت در قبال همکاران، مسئولیت ها در محیط کار، مسئولیت ها در زمینه های خاص، مسئولیت ها به عنوان یک مددکار، مسئولیت ها نسبت به حرفه و مسئولیت ها نسبت به جامعه گسترده تر. مخاطبان می توانند در هر بخش کدهای اخلاقی مربوطه را مطالعه کنند و در زمینه فعالیت خود به کار گیرند.

برگشت به بالا