رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
کارگاه آموزشی ” فرسودگی شغلی و راه های غلبه بر آن”

کارگاه آموزشی ” فرسودگی شغلی و راه های غلبه بر آن”

کارگاه آموزشی ” فرسودگی شغلی و راه های غلبه بر آن”مورخ 1 و 15 بهمن ماه 1397 در موسسه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

بهداشت روانی در محیط کار یکی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی است . زیرا عامل انسانی، کلیدی ترین و مهم ترین عنصر سازمانی محسوب می شود. در محیط یک سازمان، عوامل انسانی از مهم ترین عناصری هستند که انسان را در معرض تنیدگی های گوناگون عصبی قرار می دهد . عوامل تنیدگی زا بر عملکرد افراد موثرند، نیروی آنها را ضایع می کند، آسیبهای روانی فراوانی بوجود می آورند و با ایجاد فرسودگی شغلی، سازمان را دستخوش تزلزل می سازند. حرفه مددکاری اجتماعی از جمله حرفه های یاورانه پر استرس است و مددکاران اجتماعی با توجه به تنش زا بودن شغل شان در معرض آسیب پذیری و فرسودگی شغلی قرار دارند از طرفی با توجه به رسالت و نقش موثر مددکاران اجتماعی در تحول روانی و اجتماعی مددجویان و حرکت آنان به سوی توانمندسازی ، اهمیت بهداشت و سلامت روانی مددکاران آشکار است. لذا لازم است که به مددکاران اجتماعی در زمینه راه های مقابله با فرسودگی شغلی آموزش داده شود. در همین راستا کارگاه آموزشی” فرسودگی شغلی و راه های غلبه بر آن” به مدت 4 ساعت با تدریس خانم زهرا خانلری و گواهی انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران برگزار شد.

اهم مباحث مطرح شده در کارگاه عبارت بودند از:

  • مقدمه
  • تعریف و ضرورت پرداختن به فرسودگی شغلی
  • بررسی علائم و نشانه های فرسودگی شغلی با استفاده از کاربرگ های داده شده
  • بررسی دلایل فرسودگی شغلی بر اساس داستان های داده شده به گروه ها
  • بررسی دلایل فرسودگی شغلی در سازمان
  •  ارائه راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های فردی و محیطی
برگشت به بالا