رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی برگزار خواهد شد.

 

همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی برگزار خواهد شد

به پاس سالها ارائه خدمات ارزنده مرحومه زهرا السادات ترابی، همانطور که در مراسم یادبود وی نیز مطرح شد، انجمن مددکاری اجتماعی ایران درصدد است نسبت به برگزاری همایشی با موضوع مددکاری اجتماعی روانپزشکی اقدام نماید. در همین راستا اولین جلسه کمیته ی علمی این همایش در تاریخ 5 آذر ماه برگزار شد. در این جلسه که جناب آقای دکتر اقلیما (رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران)، سرکار خانم دکتر معارف وند (عضو هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، سرکار خانم  دهباشی زاده (مدیرعامل انجمن احبا)، جناب آقای دکتر قاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، سرکار خانم ذبیحی (دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی)، سرکار خانم بهاری (دانشجوی دکتر مددکاری اجتماعی) و سرکار خانم سنقری (کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی) حضور داشتند، محورهای همایش مورد بحث قرار گرفت. همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی در اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

 

برگشت به بالا