رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
نمایش و تحلیل فیلم بدون تاریخ بدون امضاء

نمایش و تحلیل فیلم بدون تاریخ بدون امضاء

انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و انجمن علمی مددکاری اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 4 آذرماه 1398 نمایش و تحلیل فیلم بدون تاریخ بدون امضاء را برگزار کردند، این جلسه  با حضور تنی چند از اساتید گروه مددکاری اجتماعی آقای دکتر مصطفی اقلیما، آقای دکتر حسین فکر آزاد، خانم دکتر معصومه معارف وند و با حضور سرکار خانم ژاله سرشار یکی از مددکاران اجتماعی با سابقه و نام آشنا در  حوزه ی هنر و سینما که در دوره فعالیت خود سابقه ی نمایش فیلم و نقد اجتماعی هدفمند برای گروه های هدف خود را داشتند و آقای علی جلیلوند یکی از تهیه کنندگان این فیلم برگزار شد.

پس از نمایش فیلم، این سؤال توسط اساتید مطرح شد که چالش یا چالش های اخلاقی اشخاص یا کنش گران این فیلم چه چیزی بوده است و در دنیای حرفه ای مددکاران اجتماعی چه جایگاه و معادلی دارد ؟ دانشجویان نظرات و دیدگاه های خویش را بیان نمودند و مشخص شد که آنچه در این فیلم با عنوان دو راهی ها یا چالش های اخلافی و… اتفاق می افتد در واقع همان تضاد منافع(conflict of interest)   است که با نگاه تیزبین دانشجویان این موضوع در سراسر داستان شناسایی و درباره یک به یک این موقعیت ها در داستان  بحث شد. انچه که در این مباحث به دست آمد این بود که این تضاد و این چالش می تواند در سطوح مختلف اجتماعی و برای همه ی آدم ها با هر میزان سواد ، درآمد و پیشینه ی فرهنگی اتفاق بیفتد همان طور که در این فیلم شاهد نمایان شدن این تضاد برای دکتر کاوه نریمان به عنوان نماد آدم های تحصیل کرده و اقشار با جایگاه اجتماعی بالا تا کارگر یک مرغ فروشی که می تواند نماینده اقشار با سطح اجتماعی ضعیف باشد، پدیدار شد. در گفتگوی میان دانشجویان این مسئله مورد بحث قرار گرفت که چقدر ساختار های جامعه کنونی افراد و حرفه ها را به سمت اخلاق مداری سوق می دهند و آیا آنچه که به عنوان رفتار اخلاقی در شخصیت اصلی این فیلم دیده می شود درون زاد بوده و یا ناشی از عوامل بیرونی است؟ خانم دکتر معارف وند  به عنوان گرداننده جلسه ، دانشجویان را به سمت جستجوی مصداق های عینی در حرفه مددکاری اجتماعی سوق داده و دانشجویان مواردی را که دکتر کاوه می توانست در صورت رعایت اصول حرفه ای عملکرد بهتری داشته باشد برشمرده و آن ها را به عنوان موضوعاتی که در حرفه مددکاری اجتماعی مهم بوده و می تواند مددکاران اجتماعی را هم در این بزنگاه ها قرار دهد مطرح نمودند از آن جمله که در این فیلم هم مصداق داشت می توان به آگاهی بخشی به مراجع ، حصول اطمینان از اینکه مراجع نسبت به موقعیت و حساسیت شرایط فعلی خود آگاه است ، در وهله اول در نظر گرفتن دغدغه و آنچه که مسئله مراجع است نه آنچه که مددکار اجتماعی مسئله می انگارد و اینکه مددکار اجتماعی و یا هر متخصصی در حوزه خویش پس از خطا در کار با مراجع خود تا کجا می تواند خود را مجازات کند و آیا خودش می تواند میزان تنبیه را برای خودش مقرر نماید و آیا ارزیاب خوبی برای تصمیم در این حوزه می باشد؟ همچنین به این موضوع پرداخته شد که هر اقدامی که افراد انجام می دهند و مسئولیت هایی که به عهده دارند هرچند کوچک می تواند اثر گذار بوده و همان اثر پروانه ای (مثلاً بال‌زدن پروانه می‌تواند باعث تغییرات شدید وقوع طوفان در کشوری دیگر در آینده شود) را داشته باشد. پس افراد ملزم به رعایت اصول حرفه ی خود و توجه به پیامد های تصمیم گیری خویش هستند.

دکتر اقلیما درباره این فیلم توضیح دادند که یک مدل کوچک شده از جامعه ماست هم چنین بیان داشتند که برای اینکه نتیجه بگیریم آیا فردی درست عمل کرده و یا آنچه که تصمیم گرفته چقدر با هنجار ها و یا اخلاقیات مطابقت دارد باید زمینه و ساختار های فرهنگی و تجربه زیسته او را بررسی کنیم و به سادگی او را نقد نکنیم.

آقای دکتر فکر آزاد بیان داشتند که نگاه صفر یا صدی به موضوع اخلاق درست نیست و مددکاران اجتماعی به عنوان افرادی که موظفند عاری از قضاوت باشند باید اخلاق را یک طیف بدانند .

خانم سرشار به زمینه های فرهنگی، اجتماعی، قوانین و موضوع عدالت اجتماعی که می تواند افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و در کنش های آنان مؤثر واقع شده و آنها را به سمت افرادی با رعایت الگوهای اخلاق مدار و یا بی اخلاق سوق دهند صحبت کرده و به شخصیت های این فیلم با در نظر گرفتن این موضوعات اشاره داشتند.

در نهایت آقای علی جلیلوند توضیح دادند که هدف، به تصویر کشیدن واقعیت های اجتماعی در قالب این داستان بوده است و برای اولین بار در جمعی حضور داشته که شخصیت اصلی فیلم را این چنین به چالش کشیده اند و تا کنون انتقاداتی که دریافت کرده اند مبنی بر این بوده که کاوه نریمان خیلی اغراق آمیز فرد پای بند به یک اصول نمایش داده شده و این مصادیق در جامعه فعلی اندک می باشند .وی همچنین شرح داد که بر اساس تجربه های شخصی و آنچه که تاکنون آموخته حلقه مفقوده مسائل اخلاقی و گام اصلی برای قرار گیری در اخلاقی عمل کردن را مسئولیت پذیری می داند و به نظرش این مهم یعنی عملکرد اخلاقی محقق نمی شود تا زمانی که افراد مسئولیت اعمال و رفتار های خود را بپذیرند و پای عواقب ان بایستند.در این جا جلسه به پایان رسید.

بدون تاریخ بدون امضاء روایتی است از آدم هایی که در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی یا حرفه ای خود در تعامل با دنیای بیرون و ارتباط با دیگران باتضاد ها و دوراهی هایی برای تصمیم گیری مواجه می شوند و انتخاب ها و عملکرد آنهاست که آنها را به آدم های خوب و یا بد قصه از نگاه مخاطب تبدیل می کند و به نظر می رسد که مددکاران اجتماعی به عنوان گروهی که در تعامل تنگاتنگ تری با افراد و کنش های آنان هستند ابتدا خود ملزم به رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای بوده و هم چنین در برابر رعایت و اشاعه این موضوع در حوزه های مختلف اجتماعی مسئولیت دارند.

برگشت به بالا