رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
مسئله شناسی سالمندی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میکند:

نشست مجازی “مسئله شناسی سالمندی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی” در تاریخ چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 16 الی 18.30 برگزار خواهد شد.

این نشست با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و شورای ملی سالمندان در محورهای راهبری امور سالمندی، مدیریت سلامت سالمندان، نظام حقوقی سالمندی، آسیب شناسی مراقبت از سالمندان، سالمندی جمعیت و سیاستهای اجتماعی، تحولات دموگرافیک جمعیت سالمند ایران و بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی زنان سالمند برگزار می شود.

در این نشست تخصصی که مدیریت آن را دکتر الهام محمدی، دکترای مددکاری اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر عهده دارد، اساتیدی همچون دکتر علامه، دکتر شتی، دکتر حبیب نژاد، دکتر درویش پور، دکتر معتمدی، دکتر مشفق و دکتر دارهکی ارائه مطلب خواهند کرد.

لازم به ذکر است که شرکت در این وبینار رایگان بوده و علاقمندان میتوانند با مراجعه به لینک  https://meeting.atu.ac.ir/ch/aging راس ساعت 16 در نشست “مسئله شناسی سالمندی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی” شرکت کنند.

برگشت به بالا