رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
 برگزاری کارگاههای پیش از همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” بعد از سپری شدن بحران بیماری کرونا

 کارگاههای پیش از همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” بعد از سپری شدن بحران بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام می دارد، کلیه کارگاههای پیش از همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” در دستور کار کمیته اجرایی و کمیته علمی همایش قرار داشته و به مجرد پایان یافتن بحران کرونا تاریخی برای برگزاری این کارگاهها در نظر گرفته خواهد شد. کمیته اجرایی همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” همچنین اعلام کرده است اطلاعات برگزاری کارگاه به صورت رسمی به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

برگشت به بالا