رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

به اطلاع اعضای محترم انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می رساند که انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن در روز دوشنبه مورخ 20خرداد به صورت الکترونیکی از طریق سایت زیر برگزار خواهد شد.

http://ima-net.ir/Default.aspx?NewsID=235

اعضای محترم می توانند با مراجعه به صفحه انتخابات در تاریخ مذکور به کاندیداهای مورد نظر خود (حداقل ۱ و حداکثر ۷ نفر از کاندیداهای هیئت مدیره و ۱ نفر از کاندیداهای بازرس) رای دهند

اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱- آقای دکتر مصطفی اقلیما

۲-خانم فرزانه امیریزدانی

۳- آقای دکتر محمدحسین جوادی

۴- آقای حسین حاج بابایی

۵- خانم دکتر فریبا درخشان نیا

۶- آقای محمدجواد روزبهانی

۷-خانم عاطفه صفرآبادی فراهانی

۸- خانم دکتر حمیده عادلیان راسی

۹- خانم دکتر ملیحه عرشی

۱۰- خانم دکتر مرضیه قرائت

۱۱- خانم دکتر معصومه معارف وند

و  کاندیداهای بازرس عبارتند از:

۱-خانم زهرا میرزائی

۲-خانم مرضیه میرزایی

برگشت به بالا