رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  

دانلود متن کامل اساسنامه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران  – به صورت PDF

فصل اول کلیات

ماده 1: به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن، انجمن علمی مددکاری اجتماعی بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد بطور خلاصه انجمن نامیده می شود .

ماده 2:

انجمن صرفاً در زمینه های علمی و تحقیقاتی و تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات واحزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3:

انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوب دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 4 :

مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

ماده 5:

انجمن دارای تابعیت ایرانی است .

ماده 6:

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه، برای مدت نا محدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

برگشت به بالا