,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, porn less porn fucking porn fucking porn young porn www.pornc.org free porn movie's old elder porn fucking porn young porn fuck porn porn site hd porn vk com porn xxx porn www.pornc.org hd porn good porn porn video less porn porn online hd porn videos xxx porn elder porn siting porn full porn movie hd porn porn games porn video free porn movies gaming porn fuller porn best porn free porn movies hd porn videos full porn porn videos good porn full porn movie porn site's full porn movie free porn less porn anal porn full porn movie free porn movies big porn porn young porn www.pornc.org gay porn fucking porn teen's porn lesbian porn free porn movies hot porn porn site russian porn porn site's siting porn good porn free porn movie's best porn old elder porn black porn porn games big porn young porn fuller porn amateur porn porn games ..............................................................................................................................................................................
کتاب های مددکاری اجتماعی
 
 
مونتسکیو

مونتسکیو

  باید زیاد  مطالعه کنیم تا ... جزئیات
گوته

گوته

  سخن گفتن احتیاج است اما ... جزئیات
پژوهش

پژوهش

ادامه مطلب       مقام معظم رهبری :تحقیق کردن یک مجاهده مستمر علمی است . جزئیات
زیک زیگلار

زیک زیگلار

  فرصت های تو، نه در شعل تو ... جزئیات
لوگوی جشنواره

لوگوی جشنواره

  جزئیات
 
 
 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

کتاب های مددکاری اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

 

پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران

ستاره فرمانفرماییان و فهیمه کیانی فرد

تهران. نشرتاریخ ایران. 1386

314 صفحه،  قیمت: 4500 تومان، شابک:2-47-6082-964-978

آشنایی با پیشینه هر حرفه و رشته علمی، فرصتی است برای شناخت، درک و ارزیابی جایگاهی که حرفه در حال حاضر در آن قرار دارد و کتاب پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران، این مجال را برای حرفه مددکاری اجتماعی و مددکاران اجتماعی فراهم نموده است. به طور کلی این کتاب، تاریخچه ای از شکل گیری حرفه مددکاری اجتماعی و آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در ایران، سیر پیشرفت با شتاب و بالنده آن و ورود حرفه به قلمروهای مختلف را مطرح نموده است تا برای مددکاران امروز و فردا، دریچه ای برای نگریستن به گذشته حرفه و مددکاران حرفه ای گذشته فراهم آورد. علاوه بر مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته، علاقه مندان به تاریخچه رشته های علمی نیز می توانند از این کتاب بهره گیرند. این کتاب در کنار کتاب دختری از ایران که از آثار خانم فرمانفرماییان است، این امکان را فراهم نموده است  که به صورتی منظم و نسبتا علمی و نه رمان گونه به تاریخچه حرفه مددکاری اجتماعی پرداخته شود و البته نگارش کتاب توسط ایشان که به مددکاری اجتماعی در ایران وجود علمی بخشیده اند، اثری ارزشمند از فردی تاثیرگذار محسوب می شود. گرچه در این کتاب سعی شده است که روندی منطقی از پیشینه حرفه ، اصول کلی آن و فعالیتهای آن در نهادها و سازمانها و قلمروهای مختلف برای خواننده ترسیم شود، اما گاه وجود برخی قسمتها مانند فشار روانی ناشی از حرفه مددکاری اجتماعی در بخش سوم و ...، نظم و ترکیب هماهنگ آن بخشها را بر هم زده است و این نکته از آن روی بیشتر به چشم ناهماهنگ می آید که در چنین بخشی که خواننده نا آشنا به دنبال اطلاع از اقدامات و فعالیتهای اساسی مددکاری اجتماعی در سازمانها و نهادهایی چون شرکت نفت و ...، تصویری فاخر و روشن از جایگاه مددکاری اجتماعی در آن دوره را در پیش روی خود مجسم می بیند، چنین قسمتهای ناهماهنگ و نامتجانسی، توازن این تصویر را بر هم می زند. بخش چهارم با ذکر مطالعه ای که در گذشته توسط مددکاران اجتماعی انجام شده فرصت خوبی برای آشنایی با نمونه ای از کار مکتوب علمی و عملی برای حل مشکل روسپیگری به خواننده داده است و در ادامه این بخش، مطالعه ای که به ارزشیابی کارکرد دانشکده خدمات اجتماعی از نقطه نظر فارغ التحصیلان 1339تا  1357 پرداخته است امکان داشتن نیم نگاهی به عملکرد حرفه مددکاری اجتماعی و آموزشگاه مددکاری اجتماعی در دوران گذشته را فراهم کرده است. در بخش پنجم آنچه که راجع به پیشگامان حرفه مددکاری اجتماعی در حیطه های خاص مددکاری نوشته شده است از سبک و سیاق یک دستی برخوردار نیست، در برخی قسمتها افراد صرفا به بیان سابقه کاری خود که گهگاه پراکنده است و با عنوان حیطه مددکاری مطرح شده همخوانی ندارد، پرداخته اند، و در قسمتهایی نیز افراد فقط به بیان برخی مبانی نظری در قلمروی خاصی از مددکاری پرداخته اند، بی آنکه نمونه یا مثالی که حاکی از تجربه کار عملی و پیشگام بودن آنها در کار تجربی آن حیطه باشد، ذکر کنند؛ البته در برخی قسمتها عده ای از افراد نظر و عمل را به یکدیگر پیوند زده اند و ضمن بیان برخی مبانی نظری در حیطه ای خاص، به بیان تجربیات کاری و شغلی خود که مشخصا در آن حیطه متمرکز بوده است، پرداخته اند. با توجه به عدم یک دستی در شکل و محتوای این بخش، شاید نهادن عنوان پیشگامان مددکاری اجتماعی بر این بخش، نیاز به تجدید نظر در محتوا و سبک نوشتار و ذکر توضیحاتی داشته باشد و شاید با تقسیم بندی پیشگامان به سه دسته از افراد؛ نخستین افرادی که در حیطه خاصی تجربه کاری داشته اند؛ نخستین افراد که در حیطه خاصی کار نظری و ترجمه مدون داشته اند بی آنکه از لحاظ تجربه کاری چندان پیشگام محسوب شوند؛ و افرادی که با تکیه بر کار عملی و پشتوانه نظری در حیطه خاصی، صاحبنظر هستند، بتوان به انسجام و ارائه ترکیبی نسبتا هماهنگ از این بخش، کمک نمود. به طور کلی ویرایش مجدد و یک دست تر ساختن زبان و محتوای بخشهای کتاب بر بی نقص نمودن این اثر مهم کمک می نماید.

با توجه به نبود کتاب یا اسنادی قابل اتکا و در دسترس در مورد پیشینه مددکاری اجتماعی و اقدامات آن در ایران، بدون تردید کتاب پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران، این جای خالی را به خوبی پر کرده است و توانسته است از عهده آشناسازی مددکاران اجتماعی، دانشجویان مددکاری اجتماعی امروز و فردا و دیگر علاقه مندان به گذشته حرفه مددکاری اجتماعی در ایران بر آید و صد البته نگارش کتاب توسط بنیانگذار مددکاری اجتماعی در ایران، بر ارزش و اعتبار آن افزوده است.

 

                        نوشته شده توسط: الهام محمدی(کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی)

 

 

مددکاری و مراقبت اجتماعی  (Social Work and Community Care)
 
مولف: مالکوم پین (Malcolm Payne)
مترجم: فاطمه زواره ای

تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،  1386
تعداد صفحات: ۳۳۴  قیمت:4000 تومان   شابک: 3-51-8415-964-978

کتاب مددکاری و مراقبت اجتماعی کتابی تخصصی و تکنیکی در حوزه مددکاری جامعه ای است. این کتاب در واقع مجموعه ای از پژوهش های موردی را در کنار تعاریف و تفاسیری از از مفاهیم مددکاری جامعه ای فراهم آورده است. نکته قابل توجه در این کتاب که به ویژه به کار مددکاران اجتماعی و دانش جویان این رشته خواهد آمد، تعاریفی ملموس و کاربردی است که از مفاهیم اساسی کار با جامعه عرضه شده است. با عنایت به کمبود محسوس منابع و متون در حوزه کار جامعه ای در کشور تلاش مترجم کتاب در انتخاب منبع موثقی از این دست، ستودنی است. در این اثر مولف سعی دارد حیطه ای به نام "مراقبت اجتماعی" (community care) را مفهوم سازی نموده و نقاط قابل مداخله توسط مددکاران اجتماعی را شناسایی و گوشزد کند. برای این منظور، در ابتدای امر با توضیح و تشریح برخی واژه های بنیادین همچون: جامعه، مراقبت اجتماعی، مدیریت موردی، نیاز، تشخیص، رویکرد ایجاد (تولید) رفاه و ... ، خواننده را به فضای مورد نظر می کشاند و با ذکر چندین مصداق عینی و مستند، این فضاسازی را تأیید و تقویت و  خواننده را آماده ورود به بحث می کند. سپس در فصول میانی به کاربرد و ارزش خط مشی مراقبت اجتماعی وارد می شود و در جای جای آن پیشنهادات خود را در مورد نقاطی که به زعم وی مددکاران اجتماعی می توانند ورود و مداخله نمایند مطرح می کند. در ادامه با اذعان به نو بودن این رویکرد و خط مشی، نیاز به آموزش و توجه علمی به آن را متذکر می شود. نویسنده در این کتاب، مراقبت اجتماعی را به مثابه یک خط مشی دانسته و از آن به آنتی تزی در مقابل مراقبت در موسسات تعبیر می کند.  به عقیده وی، همچنانکه در سایر آثار خود بر آن تأکید دارد، مراقبت از افراد دارای بیماری های مزمن جسمانی و روانی و نیز سالمندان وسایر افرادی که به نحوی نیازمند نگهداری و مراقبت طولانی مدت هستند را تنها به مدد مشارکت شهروندان مسئول به صلاح می داند و در اینجا نیز تأکید وی بر افزایش ظرفیت جامعه به جای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مادی برای مراقبت بارز است.
این کتاب را "دکتر مالکوم پین"، یکی از اساتید برجسته مددکاری جامعه ای نگاشته است که سالیان طولانی حضور وی در مددکاری اجتماعی چه در عمل و چه در نظر، اشرافی قابل اتکا به وی بخشیده است. پین بیش از 18 کتاب تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی نوشته که لااقل در 3 مورد آن به طور مستقیم به مبحث مراقبت و مراقبت جامعه ای پرداخته است. البته کتاب مورد بحث، تنها اثری است که از او به فارسی برگردانده و در دسترس فارسی زبانان قرار گرفته است. با این حال، جزو نادر کتاب هایی است که در کشور ما در زمینه موضوعات جامعه ای منتشر گردیده و از فضای کار فردی و تکرار مبانی و توقف در سطح تعاریف معین این حرفه فاصله گرفته و در نتیجه می بایست جایگاهی درخور در بین کتب موجود مددکاری اجتماعی برای آن قائل شد.
 علیرغم آنکه حسن انتخاب مترجم و تلاش خوب ایشان را در برگردان کتابی متناسب با نیاز جامعه می بایست ستود، اما امانت داری مفرط مترجم به جملات و کلمات انگلیسی و اصرار بیش از اندازه ایشان به حفظ ترتیب واژه ها، در نهایت ترجمانی دشوار به بار آورده است به حدی که در بسیاری از قسمت های آن، درک منظور نویسنده، بدون رجوع به منبع اصلی امکان پذیر نیست. ترجمه¬ی تحت اللفظی عین عبارات، در بسیاری از قسمت های کتاب، فهم مطلب را در زبان مقصد دشوار می گرداند. شاید در چاپ های بعدی مترجم با جدا شدن از تقید بیش از حد به اصالت کلمات بتواند شکل و رویی بهتر به کار بدهد.
این کتاب می تواند برای بسیاری از فاعلین رشته های مختلف علوم انسانی کاربرد داشته باشد اما مخاطبان اصلی کتاب را می توان مددکاران اجتماعی دانست که در حوزه های برنامه ریزی  و تدوین سیاست ها و استراتژی ها فعالیت می کنند. چنانکه در ابتدا یادآوری گردید، مباحث مرتبط با برنامه های جامعه محور در مددکاری اجتماعی بسیار نحیف مانده و تجربه فعالیت جامعوی در میان فعالان این حرفه محبوبیت چندانی پیدا نکرده است. گاهی البته این حب بوده و لیکن گویی شجاعت و اعتماد به نفس لازم وجود نداشته است. لذا دانشجویان و نوواردان این عرصه با مطالعه آثاری از این دست قادر خواهند بود جهت گیری متفاوتی نسبت به اسلاف خود اختیار نموده، پای در مسیر مداخلات پهنانگر بنهند.
سالهاست که افراد حرفه ای بخش خدمات اجتماعی خود را تنها موظف به درگیر شدن در سطح فرد دانسته و به همین جهت زبده ترین آنها یاوران مفیدی در حل مسایل افراد نیازمند در سطح رفع نیازهای فردی، برداشتن موانع اداری از پیش پای مددجویان مستقیم شان و کمک به ارتقاء مهارت های فردی و نزدیک شدن به خودشکوفایی فردی بوده اند. این کتاب قدرت عمل مددکاران اجتماعی را در حوزه سیاست گذاری و به طریق اولی جهت دهی به سیاست ها یادآور می شود.
در انتها، مطالعه این کتاب و سایر مقالات مرتبط از این نویسنده به مددکاران اجتماعی و سایر فراهم آوردندگان خدمات اجتماعی که به مباحث نوین رفاه و روش های جدیدتر کمک رسانی اجتماعی علاقه¬مندند توصیه می گردد.

نوشته شده توسط عباسعلی یزدانی (کارشناس  ارشد مددکار اجتماعی) 

 
 
 
 
 
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز85
mod_vvisit_counterدیروز169
mod_vvisit_counterاین هفته254
mod_vvisit_counterهفته گذشته1381
mod_vvisit_counterماه گذشته6267
mod_vvisit_counterکل بازدیدها385344

در 20 دقیقه گذشته : 1
آی پی شما : 54.92.201.232
,
امروز : 20 آذر 1396