رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  

اولین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

بسمه تعالی

اولین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در تاریخ 1398/04/30 در محل کلینیک مددکاری اجتماعی امین با حضور آقایان دکتر مصطفی اقلیما، حسین حاج بابایی و محمدجواد روزبهانی و سرکار خانمها حمیده عادلیان راسی، دکتر فریبا درخشان نیا، دکتر معصومه معارف وند و عاطفه صفرآبادی فراهانی برگزار شد.

اعضا در مورد رئیس، دبیر و خزانه دار  انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران رأی گیری نمودند و جناب آقای دکتر مصطفی اقلیما به عنوان رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، جناب آقای حسین حاج بابایی به عنوان دبیر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و سرکار خانم عاطفه صفرابادی فراهانی به عنوان خزانه دار دبیر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اکثریت آرا انتخاب شدند.

برگشت به بالا