رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  

مراسم چهلمین روز درگذشت زهرا سادات ترابی

مراسم چهلمین روز درگذشت زهرا سادات ترابی هنوز باورمان نمی‌شود که چهل روز  از رفتن ناگهانی‌اش گذشته است، هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی‌ها، همچون دانه‌ای در زیر خاک خفته است، اما یقین داریم یادش جوانه خواهد زد…

دلنوشته ای برای زهرا…

امشب فهمیدم نزدیکترین آدم زندگیمو از دست دادم، زهرا ترابی… دانشجوی مددکاری اجتماعی. کارورزش بودم توی فیلد بیمارستان روانپزشکی رازی. بهمن ۹۷ تا تیر ۹۸ تو زندگیم داشتمش. فقط ۶ ماه. اما از خودم به خودم نزدیکتر بود و منو…

دل‌نوشته‌ای برای زهرا…

زهرا سادات ترابی عزیز؛ امشب همه لحظه هایی را که از اولین روزهای آشنایی با هم بودیم، مرور کردم و چقدر نبودنت باورناکردنی است. اثر بودنت پایدار خواهد بود تا زمانی که کسانی آموزه های تو را زندگی می کنند…

برگشت به بالا